Śladami Pamięci

2020-11-21T12:33:49+01:00

Śladami pamięci - kalendarz-almanach, wzorowany na przedwojennych wydawnictwach historyczno-literackich. Zawiera liczne artykuły dot. historii Ukraińców w Polsce, poszukiwań Archiwum Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki wywiezionego w czasie wojny ze Lwowa, ekshumacji żołnierzy UPA w Birczy, antologię poezji ukraińskiej, pierwszy leksykon, kilkadziesiąt fotografii. Redakcja: Roman Gałan. Nakład wyczerpany. Wkrótce do nabycia w wersji PDF. [...]

Obozowy tryptyk

2020-11-21T12:31:52+01:00

Obozowy tryptyk - jedyne, jak dotychczas, opublikowane w Polsce wspomnienia byłego żołnierza Dywizji „Hałyczyna”, nieżyjącego już Oleha Puszkara, warszawiaka rodem, uczestnika bitwy pod Brodami, wieloletniego więźnia sowieckich łagrów, a po wojnie zasłużonego polskiego inżyniera i wynalazcy. Fragment wspomnień opisujących spotkania Autora z żołnierzami AK w sowieckiej niewoli został opublikowany na prośbę Jerzego Giedroycia w [...]

Chwała na wysokości Bogu

2020-11-21T17:40:21+01:00

Chwała na wysokości Bogu -  historia greckokatolickiej cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego (Spasa) w Jarosławiu oraz znajdującej się w niej cudownej ikony Matki Boskiej „Myłoserdia Dweri”, znakomicie opowiedziana przez ks. dr. Bogdana Pracha, proboszcza jarosławskiej parafii w latach 1990-1997, od 2013 r. rektora Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Kilkadziesiąt fotografii. Treść w języku ukraińskim. Niebawem [...]

W domu i na obczyźnie

2020-11-29T16:49:10+01:00

Udoma i na czużyni, czyli W domu i na obczyźnie, patriotyczna książka dr. Włodzimierza Sawy, znanego olsztyńskiego lekarza, w której opowiada o rodzinnej wsi Uhrynów w pow. sokalskim, jej mieszkańcach, ich losach podczas wojny, Akcji „Wisła” i życiu po wysiedleniu na Mazury. Autor wiele miejsca poświęca cerkiewnym i świeckim obrządkom mieszkańców Uhrynowa, m.in. publikując [...]

I utwierdź dzieło rąk naszych

2020-11-26T18:41:43+01:00

I utwierdź dzieło rąk naszych - wspomnienia ks. mitrata Stefana Dziubyny, byłego wikariusza generalnego prymasa Polski dla Ukraińców – grekokatolików. Nikt wcześniej nie podjął trudu opisania tragicznej drogi, jaką przeszła Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka w Polsce, jej wierni i duchowieństwo na przestrzeni ostatniego półwiecza. Był też jednym z pierwszych, którzy mieli odwagę opowiedzieć o swoich [...]

Wieś nad Sołokiją

2020-11-29T16:29:22+01:00

Wieś nad Sołokiją - wspomnienia o Teniatyskach i sąsiednich wsiach leżących na rzeką Sołokiją w powiecie Rawa Ruska, obecnie tomaszowskim. To przejmująca, bogata w detale i nastroje opowieść o życiu mieszkańców tych ziem, ich walce o zachowanie własnej tożsamości narodowej, wiary i zwyczajów przodków, tragicznych losach w czasie wojny i powojennych wysiedleń. Po śmierci [...]

Brama Miłosierdzia

2020-11-21T17:41:21+01:00

Polska wersja książki Слава во вишніх Богу. Jej autor, ks. dr Bogdan Prach, proboszcz jarosławskiej parafii w latach 1990–1997, od 2013 r. rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, dzięki swej wytrwałości i talentowi organizacyjnemu, doprowadził do odbudowy tej wspaniałej świątyni z powojennych zniszczeń i odrestaurowania cudownej ikony „Myłoserdia Dweri” (Brama Miłosierdzia). W 1996 r. [...]

W imię Twoje

2020-11-21T12:31:27+01:00

W imię Twoje - poruszające wspomnienia Anny Karwańskiej-Bajlak, łączniczki, sanitariuszki cywilnej siatki podziemia ukraińskiego, w Przemyskiem, obejmujące okres od początków jej pracy w organizacji w 1944 r. do chwili aresztowania latem 1947 r. w Krakowie, poprzez ciężkie śledztwo na UB w Rzeszowie, więzienie w Fordonie, życie na wolności we Wrocławiu, emigrację do USA. W [...]

Spoglądając w przyszłość

2020-11-21T12:32:51+01:00

Spoglądając w przeszłość - wspomnienia Jarosławy Fil, urodzonej w Lubaczowie, sanitariuszki i łączniczki kobiecej siatki podziemia ukraińskiego w powiecie lubaczowskim i na Łemkowszczyźnie. Jedna z nielicznych relacji osoby, która po rozbiciu podziemia na Zakerzoniu przeszła na Ukrainę, wróciła stamtąd, przetrwała w konspiracji na Mazurach i w 1948 r. przez Polskę, Czechy dotarła do Niemiec. [...]

Moja odyseja

2020-11-26T18:26:05+01:00

Moja odysej - wspomnienia Ireny Tymoczko-Kamińskiej ps. „Chrystia, jedynej kobiety, która w podziemiu ukraińskim pełniła wysoką funkcję prowidnyka siatki cywilnej Nadrejonu OUN na teren Łemkowszczyzny. Opisuje dzieciństwo spędzone w Aksmanicach k. Przemyśla, lata szkolne, okupacja sowiecka i niemiecka, cztery lata w podziemiu, i dziesięć lat w najcięższych komunistycznych więzieniach dla kobiet w Fordonie i [...]

Bohunowa Trydoroha

2020-11-29T16:39:48+01:00

Wspomnienia Romana Bajlaka, Bohunowa trydoroha (Bohunowa po trzykroć droga), urodzonego we wsi Pawelcze na Huculszczyźnie, żołnierza Dywizji „Hałyczyna”, z której zdezerterował wiosną 1944 r. i wstąpił do UPA na Chełmszczyźnie, by bronić ukraińskich wsi przed atakami oddziałów podziemia polskiego, potem pracował w Służbie Bezpieczeństwa III Okręgu OUN. Po Akcji „Wisła” przez Podlasie, Mazury, Czechosłowację [...]

Mij poczytaczu; Sebe: rozszukuju?!; Obabicz: istyny?!

2020-11-21T12:33:08+01:00

Mij poczytaczu (Mój wyznawco); Sebe: rozszukuju?! (Siebie: znajduję?!); Obabicz: istyny?! (Po obu stronach jestestwa?!) Trzy tomiki wierszy Ostapa (Eustachego) Łapskiego (1926-2012), wybitnego ukraińskiego poety rodem z Polesia, tworzącego w Polsce, cenionego krytyka literackiego i tłumacza. Otrzymał za nie w 2007 r. najwyższe wyróżnienie przyznawane na Ukrainie w dziedzinie literatury - Państwową Nagrodę im. Tarasa [...]

Ukraino wyznaj. Odyseja Birczy

2020-11-26T18:35:29+01:00

Ukraino, wyznaj. Odyseja Birczy - historia wieloletnich poszukiwań miejsca pochówku męża autorki – Dymitra Karwańskiego ps. „Orski” i 25 innych żołnierzy UPA, poległych w czasie ataku na garnizon WP w Birczy 6/7 I 1946 r. Na kanwie tej historii powstała głośna książka Pawła Smoleńskiego Pochówek dla rezuna oraz film dokumentalny Jadwigi Nowakowskiej Niech żywi [...]

Gwary ukraińskie w Polsce

2020-11-21T12:33:10+01:00

Gwary ukraińskie w Polsce - monografia wybitnego polskiego językoznawcy pochodzenia ukraińskiego, twórcy slawistyki i ukrainistyki lubelskiej, prof. UMCS Michała Łesiowa (1928-2016), o źródłach i bogactwie różnorodności języka ukraińskiego z terenu Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny, Nadsiania, Chełmszczyzny i Podlasia. Książka opisuje świat, który w konsekwencji Akcji „Wisła” i procesu asymilacji powoli przestaje istnieć. Praca zawiera obszerną bibliografia [...]

Darowano życie, żeby opowiedzieć prawdę. Pawłokoma 3 III 1945

2020-11-29T16:50:11+01:00

Darowano życie, żeby opowiedzieć prawdę - historia największej w powojennej Polsce zbrodni popełnionej na ludności cywilnej – zbiorowej egzekucji dokonanej 3 marca 1945 r. na 366 Ukraińcach, mieszkańcach wsi Pawłokoma nad Sanem, k. Dynowa w pow. Brzozów przez żołnierzy Armii Krajowej dowodzonych przez por. Józefa Bissa ps. „Wacław”, opisanej w oparciu zarówno o dokumenty [...]

Przejdź do góry