Project Description

Mij poczytaczu (Mój wyznawco); Sebe: rozszukuju?! (Siebie: znajduję?!); Obabicz: istyny?! (Po obu stronach jestestwa?!)

Trzy tomiki wierszy Ostapa (Eustachego) Łapskiego (1926-2012), wybitnego ukraińskiego poety rodem z Polesia, tworzącego w Polsce, cenionego krytyka literackiego i tłumacza.

Otrzymał za nie w 2007 r. najwyższe wyróżnienie przyznawane na Ukrainie w dziedzinie literatury – Państwową Nagrodę im. Tarasa Szewczenki.

Wiersze w języku ukraińskim, część w autorskim przekładzie na polski.

Projekty okładek: Włodzimierz Pańków.

Redakcja: Antatol Kobelak.

Informacje

Wydawnictwo: Archiwum Ukraińskie
Rok wydania: Warszawa, 2000 i 2003 r.
Objętość: 224 strony każdy tomik
Dostępność: Allegro