Project Description

Obozowy tryptyk – jedyne, jak dotychczas, opublikowane w Polsce wspomnienia byłego żołnierza Dywizji „Hałyczyna”, nieżyjącego już Oleha Puszkara, warszawiaka rodem, uczestnika bitwy pod Brodami, wieloletniego więźnia sowieckich łagrów, a po wojnie zasłużonego polskiego inżyniera i wynalazcy.

Fragment wspomnień opisujących spotkania Autora z żołnierzami AK w sowieckiej niewoli został opublikowany na prośbę Jerzego Giedroycia w „Zeszytach Historycznych” wydawanych przez Instytut Literacki w Paryżu.

Nakład wyczerpany. Wkrótce do nabycia w wersji PDF.

Informacje

Wydawnictwo: Archiwum Ukraińskie
Rok wydania: Warszawa, 1994 r.
Objętość: 272 strony
Dostępność: Nakład wyczerpany