Project Description

I utwierdź dzieło rąk naszych – wspomnienia ks. mitrata Stefana Dziubyny, byłego wikariusza generalnego prymasa Polski dla Ukraińców – grekokatolików. Nikt wcześniej nie podjął trudu opisania tragicznej drogi, jaką przeszła Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka w Polsce, jej wierni i duchowieństwo na przestrzeni ostatniego półwiecza. Był też jednym z pierwszych, którzy mieli odwagę opowiedzieć o swoich wstrząsających przeżyciach w obozie w Jaworznie, gdzie podczas Akcji „Wisła” trafił wraz z grupą greckokatolickich i prawosławnych duchownych.  Oprócz wspomnień, 172 dokumenty do historii Cerkwi i 130 unikalnych fotografii.

Wspomnienia zapisał i do druku przygotował Bogdan Huk.

Treść w języku ukraińskim, dokumenty w ukraińskim i polskim.

Informacje

Wydawnictwo: Archiwum Ukraińskie
Rok wydania: Warszawa, 1995 r.
Objętość: 536 stron
Dostępność: Allegro