Project Description

Wspomnienia Romana Bajlaka, Bohunowa trydoroha (Bohunowa po trzykroć droga), urodzonego we wsi Pawelcze na Huculszczyźnie, żołnierza Dywizji „Hałyczyna”, z której zdezerterował wiosną 1944 r. i wstąpił do UPA na Chełmszczyźnie, by bronić ukraińskich wsi przed atakami oddziałów podziemia polskiego, potem pracował w Służbie Bezpieczeństwa III Okręgu OUN.

Po Akcji „Wisła” przez Podlasie, Mazury, Czechosłowację i Niemcy dotarł do USA, gdzie po zmobilizowaniu do armii amerykańskiej został wysłany na wojnę do Korei, by walczyć z komunistami.

Kilkadziesiąt fotografii. Tekst w języku ukraińskim, résumé w j. polskim i angielskim.

Redakcja wspomnień: Roman Gałan.

Projekt okładki: Areta Fedak.

Informacje

Wydawnictwo: Archiwum Ukraińskie
Rok wydania: Warszawa, 2004 r.
Objętość: 360 stron
Dostępność: Allegro