Project Description

Moja odysej – wspomnienia Ireny Tymoczko-Kamińskiej ps. „Chrystia, jedynej kobiety, która w podziemiu ukraińskim pełniła wysoką funkcję prowidnyka siatki cywilnej Nadrejonu OUN na teren Łemkowszczyzny.

Opisuje dzieciństwo spędzone w Aksmanicach k. Przemyśla, lata szkolne, okupacja sowiecka i niemiecka, cztery lata w podziemiu, i dziesięć lat w najcięższych komunistycznych więzieniach dla kobiet w Fordonie i Inowrocławiu, życie na emigracji, w Chicago. Także niekończące się więzienne dyskusje, prowadzące do smutnej refleksji, że Polaków z AK i Ukraińców z UPA pogodził wspólny wróg – komuniści.

Tekst w języku ukraińskim. Ponad 100 fotografii.

Redakcja wspomnień: Eugeniusz Misiło.

Informacje

Wydawnictwo: Archiwum Ukraińskie
Rok wydania: Warszawa, 2005 r.
Objętość: 384 strony
Dostępność: Allegro