Project Description

Udoma i na czużyni, czyli W domu i na obczyźnie, patriotyczna książka dr. Włodzimierza Sawy, znanego olsztyńskiego lekarza, w której opowiada o rodzinnej wsi Uhrynów w pow. sokalskim, jej mieszkańcach, ich losach podczas wojny, Akcji „Wisła” i życiu po wysiedleniu na Mazury.

Autor wiele miejsca poświęca cerkiewnym i świeckim obrządkom mieszkańców Uhrynowa, m.in. publikując unikalny tekst „Uhrynowskiego wesela”, z pieśniami, przyśpiewkami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Kilkadziesiąt unikalnych fotografii.

Redakcja: Stefan Demczuk.

Projekt okładki: Mirosław Smerek.

Tekst książki w języku ukraińskim.

Informacje

Wydawnictwo: Archiwum Ukraińskie
Rok wydania: Warszawa, 1995 r.
Objętość: 144 strony
Dostępność: Allegro