Kochani,

mam zaszczyt powiadomić, że ja i Natalia Busłajewa zostaliśmy pierwszymi stypendystami Polsko-Ukraińsko-Kanadyjskiej Fundacji Stypendialnej KALYNA. Dziękuję członkom Rady Fundacji, w szczególności Pani Grażynie Staniszewskiej, za wyróżnienie i zaufanie, jakim nas obdarzono.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel Fundacji i dokonali już wpłat na poczet stypendiów. Dzięki Waszej ofiarności ja będę mógł dokończyć prowadzone badania i napisać książkę o Ukraińcach oraz Polakach uwięzionych w obozie w Jaworznie w czasie Akcji „Wisła”, a Natalia Busłajewa ukończy wymarzone studia.

Dziękuję przyjaciołom z FB, którzy czytali moje teksty „pisane nocą” podczas pracy w Niemczech i wspierali mnie w trudnych chwilach.

Zob. www. „Kalyna” – Fundacja Stypendialna

Polsko-Ukraińsko-Kanadyjska Fundacj Stypendialna „Kalyna”

Opublikowany przez „Kalyna" – Fundacja Stypendialna Wtorek, 11 grudnia 2018