• Grafika z książki "Akcja Wisła" Eugeniusza misiło

Księga wysiedlonych 1947

Ocalić od zapomnienia imiona i nazwiska 150 tys. Ukraińców wysiedlonych w 1947 r. w Akcji „Wisła”.

Pomysł opracowania „Księgi wysiedlonych 1947” zrodził się podczas prac nad książką Akcja „Wisła”. Wśród tysięcy różnych dokumentów Grupy Operacyjnej „Wisła”, Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Ziem Odzyskanych, odnalezionych w archiwach, były również listy transportowe rodzin ukraińskich i mieszanych polsko-ukraińskich wywiezionych na tzw. ziemie odzyskane.

W 2003 r. zwróciłem się z apelem do środowisk ukraińskich w Polsce o włączenie się do prac nad „Księgą wysiedlonych”, przekazywanie informacji dotyczących ich rodzinnych miejscowości, nazwisk rodzin ukraińskich zamieszkujących je do czasu wysiedlenia na Ukrainę Radziecką (1944–1946) i w Akcji „Wisła”, planów wsi, pamiątek, fotografii, relacji opisujących wysiedlenie. W tym celu opracowałem poradnik oraz formularz („Łystok wysełenoho”) do zapisywania danych wysiedleńców.

Zdjęcie z okładki książki Akcja "Wisła"a

Odzew był stosunkowo ograniczony. Mimo upływu lat wiele osób wciąż obawia się ujawnienia swej tożsamości narodowej. Jednak materiały, które od tamtego czasu zgromadziłem, a w szczególności dokumenty odnalezione w archiwach, są na tyle cenne, że utwierdziły mnie w przekonaniu o potrzebie kontynuowania tego projektu.

„Księga wysiedlonych” będzie miała charakter interaktywnej bazy komputerowej powiązanej z mapą miejscowości, a nie tradycyjnej książki w wersji papierowej. Pozwoli to uniknąć wysokich kosztów druku i uzupełniać na bieżąco jej zawartość o nowe dane, nazwiska, informacje, fotografie. Ale przede wszystkim umożliwi dostęp do jej zawartości każdemu zainteresowanemu za pośrednictwem internetu i da szansę aktywnego współuczestniczenia w jej tworzeniu.

„Księga wysiedlonych” składać się będzie z następujących elementów:

 1. Części opisowej zawierającej informacje historyczne o danej miejscowości i jej mieszkańcach, ich powojennych losach, w tym wysiedleniu do USRR (1944–1946), komunistycznych represjach (skazani przez sądy wojskowe, uwięzieni w obozie w Jaworznie, zamordowani przez podziemie).
 2. Dat wysiedlenia danej miejscowości, liczby wysiedlonych rodzin (osób), nazwy stacji kolejowej załadowczej i docelowych na „ziemiach odzyskanych”, numerów transportów wysiedleńczych.
 3. Fotografii oraz fotokopii dokumentów dotyczących danej miejscowości i jej mieszkańców.
 4. Map z zaznaczoną lokalizacją poszczególnych miejscowości.
 5. Wykazów nazwisk rodzin i osób wysiedlonych z poszczególnych miejscowości opracowanych na podstawie list transportowych PUR, Grupy Operacyjnej „Wisła” oraz danych osób prywatnych.

 NOTA INFORMACYJNA

Z ponad 5 mln ukraińskiej mniejszości narodowej zamieszkałej w Polsce przed 1939 r., po wytyczeniu nowych granic w lipcu 1944 roku pozostało niespełna 700 tys. Z tej liczby około 500 tys. Ukraińców wysiedlono w latach 1944–1946 do USRR i 150 tys. w 1947 r. w Akcji „Wisła” na ziemie zachodnie i północne Polski. Pozostały osoby z rodzin mieszanych, które uniknęły wywózki i Ukraińcy zamieszkali w powiecie Bielsk Podlaski w województwie białostockim, nieobjęte wysiedleniem do USRR i Akcją „Wisła”.

Wzorowana na linii Curzona granica wschodnia oddzielała od Polski ziemie ukraińskie przyłączone do niej przed sześcioma wiekami, stanowiące w świadomości historycznej Polaków integralną część jej terytorium. Równocześnie odcinała od Ukrainy najdalej na zachód wysuniętą część jej ziem etnicznych. Ukraińcy nie stanowili na tych terenach elementu napływowego. Podlasie, Chełmszczyzna, Hrubieszowskie, Nadsanie, Bojkowszczyzna i Łemkowszczyzna były Kresami Zachodnimi etnicznych ziem ukraińskich, zwanych często „Zakerzoniem”. Ze wszystkimi cechami pogranicza historycznego, kulturowego, językowego i religijnego – naturalnym wzajemnym przenikaniem się kultur przy równoczesnym, silnym dążeniu do zachowania własnej tożsamości narodowej.

W odróżnieniu od Polaków z Kresów Wschodnich zmiana granic dla Ukraińców z „Zakerzonia” nie oznaczała zmiany państwowości i konieczności wyrzeczenia się polskiego obywatelstwa, a przesiedlenie – powrotu do ojczyzny. Dla nich realną ojczyzną była ziemia stanowiąca od pokoleń ich ojcowiznę. W świadomości tych ludzi – była to ziemia ukraińska czy jak się wówczas mawiało na Łemkowszczyźnie – „ruska”.

Oddalenie od tradycyjnych centrów Ukrainy sprawiło, że miejscowa ludność ukraińska była silnie zróżnicowana politycznie, religijnie, jak też pod względem stopnia rozwoju świadomości narodowej. Konstatacja ta jest niezmiernie istotna dla zrozumienia postaw Ukraińców po 1944 r., jak też dla należytej oceny realizowanej wobec nich polityki państwa polskiego, które nie uwzględniając tych czynników, traktowało społeczność ukraińską instrumentalnie, jako jednorodną masę o wyraźnie nacjonalistycznym, antypolskim i antykomunistycznym obliczu.

Na podstawie meldunków oddziałów wojskowych biorących udział w wysiedleniu Ukraińców w Akcji „Wisła”, ustalono, że od 28 kwietnia do 15 sierpnia 1947 r. z co najmniej 1244 miejscowości położonych w 22 powiatach, 3 województwach, deportowano łącznie 147 175 osób, w tym z województwa krakowskiego 9307, lubelskiego 34 722, rzeszowskiego 103 146. Natomiast według zestawień Państwowego Urzędu Repatriacyjnego i raportów Sztabu Generalnego w czasie Akcji „Wisła” w 442 transportach wywieziono ogółem 33 tys. rodzin, 140 660 osób, w tym: z województwa krakowskiego – 10 510 osób, lubelskiego – 44 728, rzeszowskiego – 85 339. Osiedlono ich w rozproszeniu na terenie 5 województw w 66 powiatach, w tym województwie białostockim – 991 osób, gdańskim – 6838, olsztyńskim – 55 089, poznańskim – 8 042, szczecińskim – 48 465, wrocławskim – 21 235.

Pierwszy transport wysiedleńczy oznaczony jako R-10 wyruszył z obszaru „S” (Sanok) 29 kwietnia 1947 r. ze stacji kolejowej Szczawne w powiecie Sanok i przez Oświęcim, a następnie punkt rozdzielczy w Szczecinku, dotarł 3 maja 1947 r. do Słupska. Ostatni – R-509 – wysłano 8 sierpnia ze stacji Zwierzyniec i 12 sierpnia przybył do Białogardu-Tychowa.

Szczegółowe zestawienie 1244 wysiedlonych miejscowości i 442 transportów wysiedleńczych, które będzie podstawą do opracowania „Księgi wysiedlonych”, podaję w mojej książce Akcja „Wisła” 1947. Dokumenty i materiały, załączniki nr 1–3. Zawiera ono dzienne daty wysiedlenia Ukraińców z danej miejscowości, liczbę wysiedlonych i wywiezionych osób w poszczególnych transportach, liczbę pozostałych w danej miejscowości Polaków lub osób z rodzin mieszanych. Jest to jak dotychczas jedyny i najpełniejszy tego rodzaju wykaz. https://emisilo.pl/wp-content/uploads/Akcja-Wis%C5%82a-2014.pdf

Lektura wykazów wysiedlonych miejscowości jest przygnębiająca. Po wielu z nich nie ma już dziś śladu. Część została spalona przez wojsko, (szczególnie te, które znajdowały się w pobliżu kompleksów leśnych) lub przez UPA, by uniemożliwić zasiedlanie ich polskimi osadnikami. Pozostałe, opustoszałe przez wiele lat, uległy samoistnej zagładzie. O ich istnieniu świadczą dziś już tylko nazwy na przedwojennych mapach i porosłe lasem cmentarze. Będzie też „Księga wysiedlonych 1947”.

Powrót na bloga
2019-01-03T14:52:15+00:0013.10.2018|Akcja "Wisła"|19 komentarzy

19 komentarzy

 1. Anna 15 grudnia 2018 at 19:08 - Reply

  Gdzie mogę kupić Księgę Wysiedlonych i Akcję Wisla z 2018 roku?
  Anna

  • emisilo 16 grudnia 2018 at 22:15 - Reply

   Księga Wysiedlonych dopiero powstaje. Gromadzone są materiały i raczej na początku będzie publikowana w wersji cyfrowej, w internecie, na naszej stronie. Dopiero po zakończeniu prac zostanie wydana wersja papierowa. Kiedy to nastąpi? Powiadomię.

 2. Konrad 2 stycznia 2019 at 17:23 - Reply

  Kiedy się w końcu nauczycie że podczas akcji Wisła wysiedlano również Łemków i w większości ich a Łemkowie Ukraińcami nie byli !!! POPROSTU SKANDAL

  • Eugeniusz Misiło 3 stycznia 2019 at 12:31 - Reply

   Panie Konradzie. Nie bardzo pojmuję, dlaczego zwraca się Pan do mnie w liczbie mnogiej…? I skąd ta agresja? Moją intencją jest opracowanie księgi, która zarejestruje to, co zdarzyło się w 1947 r., w czasie Akcji „Wisła”. A wtedy nikt nie dzielił deportowanych na – Ukraińców i Łemków! Ni członkowie Biura Politycznego KC PPR, ni ówczesny ordynariusz diecezji łacińskiej tarnowskiej bp Jan Stepa, ni członkowie Komitetu do spraw Łemkowszczyzny, że o wachmanach i kapo polskiego obozu koncentracyjnego w Jaworznie już nie wspomnę. To nie ja wrzuciłem Łemków do jednego worka z Ukraińcami w 1947, a Polacy. Właśnie w czasie Akcji „Wisła”. I proszę mnie nie przekonywać, że tak czynili tylko komuniści. Polecam pierwsze zdanie ze ściśle tajnego, zachowanego w jednym egz. pierwszego projektu Akcji „Wisła” ze słynnym zdaniem: „Rozwiązać ostatecznie problem ukraiński w Polsce…b) Ewakuacją będą objęte wszystkie odcienie narodowości ukraińskiej z Łemkami włącznie”. Polecam moją książkę – Akcja „Wisła” 1947 – znajdzie Pan tam kilkadziesiąt dokumentów, w których ukazuję wysiedlenie Łemków z Łemkowszczyzny. Proszę mi pokazać choć jeden polski dokument z tego czasu, w którym nakazywano Łemków traktować jak odrębną nację, grupę etniczną, mniej brutalnie niż ogół ludności ukraińskiej, zabraniano w 1947 r. wypędzać z domów i ładować jak bydło do wagonów towarowych, a na stacji w Oświęcimiu nie pozwalano żołnierzom i ubekom zabierać Łemków siłą z transportów do obozu koncentracyjnego w Jaworznie? A jeśli chodzi o Pańskie twierdzenie, że większość wysiedlonych stanowili Łemkowie – to wedle oficjalnych danych na ogólną liczbę ok. 150 tys. deportowanych w czasie Akcji „Wisła”, Łemków było niewiele ponad 25 tys. Pozdrawiam

 3. Piotr 2 stycznia 2019 at 17:45 - Reply

  Kwestia łemkowska jest wielowymiarową, nie 0:1. Oprócz Łemków, którzy nie uważają się za Ukraińców, są też tacy, którzy kultywując łemkowską tożsamość, stwierdzają, że są Ukraińcami. Negowanie tych Łemków, odmawianie im prawa do ukraińskiej tożsamości jest teraz trendy, tak jak to było w II RP.

 4. Paweł 3 stycznia 2019 at 08:59 - Reply

  Wszystko fajnie, ale Łemkowie to nie Ukraińcy i nikt mi tego nie wmówi. Mam to szczęście, że w mojej rodzinie żyją aktualnie świadkowie/poszkodowani w wyniku akcji Wisła. Nikt z nich nie mówi, że jest Ukraińcem, a i ja się tak nie czuję. Więcej wspólnego kulturowo mam ze Słowakami, niz z Ukraińcami i proszę o mertytory podejście do tematu. Oczywiście są wsrod Łemków ljdziez którzy uważają się za Ukraińców, ale jest to mniejszość. Skąd mam takie informacje? Należę do kilku organizacji łemkowskich i uczestniczyłem w organizowaniu co najmniej kilku badań etnograficznych. Jeżeli autor chce robić spis ludności i zwraca się do niektórych organizacji łemkowskich per Ukraińcy, to niech się nie dziwi, że odzew jest znikomy. Pozdrawiam i trzymam kciuki, bo inicjatywa dobra, ale wykonanie i podejście nie w 100% poprawne.

 5. Eugeniusz Misiło 3 stycznia 2019 at 14:09 - Reply

  Szanowny Panie Pawle!
  To, co pisałem i piszę o Akcji „Wisła”, o obozie koncentracyjnym w Jaworznie, przez wielu było i jest postrzegane jako „niepoprawne”. Z tego m.in. powodu straciłem pracę w Polskiej Akademii Nauk. Przykro mi, że Pan, jako Łemko, również podważa moją poprawność. Ale szanuję to. Moją intencją jest opracowanie „Księgi Wysiedlonych”, która uchroni od zapomnienia tragiczny los 150 tys. deportowanych w roku 1947. Nie nazwałem jej księgą wysiedlonych Ukraińców. Kryterium jest jedno – Akcja „Wisła”. Nie wnikam w to, za kogo Ci ludzie się uważali w chwili wypędzenia z rodzinnych domów, z ojczystych stron, z ich odwiecznej ojcowizny. Nie wnikam w to i nie ma to dla mnie większego znaczenia, za kogo chcą się uważać ich potomkowie. To Ich – również Pana – prywatna sprawa. Ja badam i opisuję przeszłość, niestety tragiczną, tą zapisaną w dokumentach: Biura Politycznego, Ministerstwa Bezpieczeństwa, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, poszczególnych dywizji, polskiej administracji, kościoła, komendantury obozu koncentracyjnego w Jaworznie. A wówczas, w roku 1947, żadna z tych instytucji nie dzieliła naszych przodków na Łemków i Ukraińców. Zaręczam. Ani w 1947 r., a tym bardziej w czasie akcji wysiedleńczej do USRR w 1944-1946 nikt w Polsce się nie bawił w prowadzenie badan socjologicznych na wzór tych, które Pan prowadził i przywołuje, jako dowód na odrębność narodową Łemków. Tu nie chodziło o to, czy oni są czy też nie są grupą etniczną ukraińską, czy jak Pan woli – słowacką. Tu nie chodziło o UPA, którego na Łemkowszczyźnie praktycznie nie było. Komunistycznym władzom, i nie tylko, szło wyłącznie o stworzenie jednonarodowego państwa. Koniec, kropka!
  P.S. O współpracę z łemkowskimi organizacjami raczej bym się nie obawiał. Zarówno z tymi pro-ukraińskimi, jak i łem-łemkowskimi mam bardzo dobre relacje, również osobiste. Wierzę w to, że choć jem ne-Łemko, mój pomysł opracowania „Księgi Wysiedlonych 1947” znajdzie poparcie również wśród Łemków, a może i u Pana.
  Pozdrawiam i życzę w Nowym Roku zdrowia i więcej optymizmu!

 6. Jarosław 5 maja 2019 at 19:07 - Reply

  Panie Eugeniuszu, Kiedy przewiduje Pan wydanie „Księgi Wysiedlonych 1947”? Natomiast jeśli chodzi o spory narodowościowo-etniczne i kto kim jest, a może nie jest. Jest to dość trudne zagadnienie i bardzo wiele osób, które nigdy nie identyfikowały się z narodowością ukraińską również doświadczyło skutków Akcji „Wisła”. To nie tylko dramat Ukraińców, jak zwykło się mawiać. Nikt wtedy nie pytał o poglądy, świadomość i autoidentyfikację konkretnej osoby przewidzianej do wywózki, która znalazła się na liście przewidzianej do wysiedlenia. Wystarczyło wyznanie prawosławne lub greckokatolickie i dana osoba wraz ze swoimi najbliższymi była klasyfikowana „z automatu jako Ukrainiec”. I pomimo tragedii i tułaczki jakiej doświadczyli Ci ludzie do końca swoich dni pozostali bądź pozostają w przeważającej większości lojalnymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej.

 7. Anna 5 maja 2019 at 22:41 - Reply

  Problem czy Łemkowie to Ukraińcy, to problem z kategorii czy Kaszubi lub Ślązacy to Polacy- czyli zależy, kto ma jaki pogląd na ten temat. Nie do jednoznacznego rozstrzygnięcia. Mam jednocześnie wrażenie, że dla niektórych Łemków ważniejsze jest to, by broń Boże nie kojarzyć ich z Ukraińcami, niż samo badanie tragicznych i , jednak wspólnych, losów. Moja mama pochodziła z Przybyszowa, nieistniejącej już wioski z okolic Sanoka. Z tego co opowiada, na terenach tych przenikały się kultury ukraińska, łemkowska i Bojków. I nikt wówczas tak nie podkreślał swojej odrębności, jak niektórzy chcą to robić teraz.

  • Waldek 10 września 2019 at 14:34 - Reply

   Pani Anno. Ja od niedawna interesuję się losami mojej rodziny, ale niestety dużo za późno bo nie mam już komu zadawać pytań. Moja rodzina też pochodziła z Przybyszowa. Tam urodziła się moja mama. Może od Pani, czy racze Pani mamy coś bym się dowiedział? Czy możemy nawiązać jakiś kontakt prywatny?

   • Anna 10 września 2019 at 14:58 - Reply

    Panie Waldemarze, proszę o kontakt mailowy na adres mikanka@op.pl i bliższe informacje na temat pańskiej rodziny (choćby nazwisko). Jeśli moja mama coś pamięta, a była wtedy dzieckiem więc może nie być tego wiele, chętnie przekażę. Pozdrawiam.

 8. Ryszard 27 czerwca 2019 at 11:36 - Reply

  Panie Eugeniuszu, pieczatka 7 Luzyckiej Dywizji Piechoty przypomniala mi nastepujacy fakt. Otoz swoja obowiazkowa sluzbe wojskowa odbylem w 34 Budziszynskim Pulku Desantowym w Slupsku w latach 1976 – 1978 czescia 7 Luzyckiej Dywizji Desantowej. Jak w kazdej JW w budynku sztabowym znajdowala sie izba pamieci/historii jednostki gdzie na stojakach wywieszone byly zdjecia z historii 7 LDD i 34 PD i do dzisiaj pamietam haslo „7 Luzycka Dywizja Desantowa jest chlubna spadkobierczynia 7 Luzyckiej Dywizji Piechoty uczestniczacej w akcji przesiedlenczej w Bieszczadach w ramach walk z UPA” i bylo kilka zdjec Wojskowej Agencji Prasowej (?) z zolnierzami, gospodarzami z zaprzegnietymi wozami wypelnionymi calym dobytkiem domowym. Kazde zdjecie bylo opisane i na jednym z nich byli wymienieni Rusini i Rusnacy. Pozniej pytania kolegow czy moja rodzina byla przesiedlona. Dlatego zapamietalem. Sztab 7 LDD byl w Gdansku tam na pewno sa archiwa dotyczace akcji „Wisla”. Interesuje sie tym tematem poniewz szukam swojego dziadka Kazimierza Rusniaka, mieszkajacego w Jasle, Gorlicach i Lwowie. Historie ludzkie sie przeplataja w moim przypadku Jaworzno, Gorlice, 7 LDD, nazwisko i moj nie „polski wyglad”. To inna ksiega… a dziadka (grob, historie) musze odnalesc. Pozdrawiam.

 9. Halina 28 czerwca 2019 at 16:29 - Reply

  Witam, dziekuje bardzo za Pana prace zwiazana z akcja Wisla . Moich rodzicow przywieziono w 1947 r wbrew Ich woli z Leszczawy Gornej i Dolnej do wsi k Szczecinka. Tam zostawili swoje ojcowizny a ulokowano ich w jednym domu z kilkoma innymi rodzinami. Rodzice niestety juz nie zyja , ale ciagle jest ich historia daleko w Bieszczadach. Tam gdzies sa groby naszych dziadkow, nazwiska :Turczyk, Kuczynski. Czekam z niecierpliwoscia na ta panska ksiege, moze bedzie szansa , zeby tam pojechac i odnalezc ojcowizne, pozdrawiam , powodzenia

 10. Agnieszka 2 lipca 2019 at 22:45 - Reply

  Nie wiem co się stało z rodzeństwem mojego pra pra dziadka. Zostali wysiedleni 1947r z Nowosiółek, koło Sławatycz. Nazwisko Sawościuk/Niczyporuk. Mam nadzieję ,że pojawiął się w książce,czekam z niecierpliwością

 11. Janek 16 lipca 2019 at 22:48 - Reply

  Lachy mówią, że akcja Wisła to zemsta za Wołyń.
  Przecież ludzie, którzy żyli i mieszkali w wioskach Radocyna,Nieznajowa, Długie, Jasionka i tp. nie mieli nić wspólnego z morderstwami na Wołyniu.

 12. Jarek 22 lipca 2019 at 12:28 - Reply

  Do dziś są rany z każdym komentarzem ponownie otwierane. Każda ze stron ma swoje racje. Panie Eugeniuszu trzymam kciuki za realizację celów. Sam bym chętnie pogrzebał w dostepnych materiałach. Rodziny zostaly rozproszone. Szukam sam powiązań. Wioska nieistniejąca Miłków to rodzinne strony teściowej. Szukam informacji o rodzinach Perżyło, Wołoszyn, Feculak
  Pozdrawiam. Bedę tu zaglądał

 13. Waldek 11 sierpnia 2019 at 23:33 - Reply

  Jakimi kryteriami kierowano się przy ustalaniu list do przesiedleń. Kto decydował o tym czy ktoś jest Ukraińcem czy nie? Czy były brane pod uwagę spisy powszechne i deklaracje wyznaniowe i narodowościowe. Pochodzę ze wsi z pow. włodawskiego gdzie wywieziono ok. 1/4 wsi i dokładnie nie wiadomo czym się kierowano. Czy mogły w grę wchodzić jakieś porachunki sąsiedzkie . Czy listy były sporządzane na wyższym szczeblu i sytuacja wpływania na nie przez miejscowych działaczy, mogła mieć miejsce.?

 14. Kamil 25 sierpnia 2019 at 14:14 - Reply

  Mój komentarz nie wniesie nic merytorycznego, ponieważ dopiero zapoznaję się z historią tamtych czasów, do czego bardziej nakłonił mnie pobyt w Beskidzie Niskim. Odwiedziłem nieistniejące lub ponownie zasiedlone wsie: Ropki, Bieliczna, Czertyżne i Regietów Wyżny. Nie chcę wzbudzać niepotrzebnych emocji, jednakowoż w czysto teoretyczne dywagacje poddałem myśl, jak wyglądałoby w naszym kraju pod względem kulturowym, gospodarczym i społecznym, gdyby akcja „Wisła” nie doszła skutku.

 15. Edward 19 września 2019 at 11:48 - Reply

  Panie Eugeniuszu, Kiedy przewiduje Pan wydanie „Księgi Wysiedlonych 1947”

Zostaw komentarz