Moja odyseja

2020-11-26T18:26:05+01:00

Moja odysej - wspomnienia Ireny Tymoczko-Kamińskiej ps. „Chrystia, jedynej kobiety, która w podziemiu ukraińskim pełniła wysoką funkcję prowidnyka siatki cywilnej Nadrejonu OUN na teren Łemkowszczyzny. Opisuje dzieciństwo spędzone w Aksmanicach k. Przemyśla, lata szkolne, okupacja sowiecka i niemiecka, cztery lata w podziemiu, i dziesięć lat w najcięższych komunistycznych więzieniach dla kobiet w Fordonie i [...]

Przejdź do góry