Archiwa i rękopisy Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki w Bibliotece Narodowej w Warszawie

2020-11-21T17:38:26+01:00

Archiwa i rękopisy Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki w Bibliotece Narodowej w Warszawie - to unikalny katalog-informator jednej z najcenniejszych kolekcji dokumentów do historii Ukrainy oraz stosunków polsko-ukraińskich w XIX i XX wieku, które w czasie wojny znalazły się na terenie Polski i niemalże pół wieku przeleżały nieuporządkowane i niedostępne dla badaczy. W 1990 r. [...]

Wiara – nadzieja – miłość, tom 1

2020-11-21T12:32:53+01:00

Wiara – nadzieja – miłość, tom 1. serii wydawniczej Archiwum Ukraińskiego, wspomnień kobiet – Ukrainek, ofiar represji komunistycznych w Polsce. Zebrała je i do druku przygotowała Maria Pańków, która od wielu lat szuka swoich bohaterek po całym świecie, pisze do nich listy, spisuje ich relacje. Pamięta też o tych, które zostały stracone, zamęczone w [...]

Wiara – nadzieja – miłość, tom 2

2020-11-29T16:56:02+01:00

Wiara-nadzieja-miłość, tom 2. wspomnień kobiet – Ukrainek, ofiar represji komunistycznych w Polsce zebranych i przygotowanych do druku przez Marię Pańków. Ze swoimi bohaterkami wędruje ona przez ich młodość, podziemie, więzienia, obóz koncentracyjny w Jaworznie, przeżywa tragedię wypędzenia z ojczystej ziemi w czasie Akcji "Wisła". Jest z nimi do końca, jako ten przedostatni spowiednik. Publikowane [...]

Druga wojna polsko-ukraińska 1942-1947

2020-11-26T18:50:06+01:00

To książka nie moja, ale wydana przeze mnie i z moją redakcją naukową jej polskiej edycji. Druga wojna polsko-ukraińska jest zapisem tragicznych wydarzeń w Galicji, na Wołyniu i Zakerzoniu, widzianych oczami ukraińskiego historyka młodego pokolenia, Wołodymyra Wiatrowycza, dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy. Wydając ją w Polsce miałem nadzieję przyczynić się do rzetelnej dyskusji wokół [...]

Spis tytułów prasy ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939

2020-11-21T12:34:44+01:00

Spis tytułów prasy ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 - Pierwsza próba usystematyzowania wiedzy na temat prasy wydawanej w Polsce w okresie międzywojennym przez największą wówczas, bo 5 milionową ukraińską mniejszość narodową. Zawiera opisy tytułów kilkuset gazet i czasopism wydawanych przez Ukraińców w języku ukraińskim i dla Ukraińców w języku polskim, których egzemplarze odnaleziono w [...]

Акція «Вісла». Документи

2020-12-08T19:33:29+01:00

Akcja "WISŁA" - Przekład na język ukraiński książki Akcja „Wisła”. Dokumenty, wydanej w 1993 r. Zawiera obszerny wstęp i wybór 250 dokumentów ukazujących przyczyny, przebieg i konsekwencje wysiedlenia ludności ukraińskiej oraz likwidacji UPA w 1947 r. Autorem znakomitego przekładu jest Iwan Swarnyk ze Lwowa. Informacje Wydawnictwo: Naukowe Towarzystwo im. Szewczenki w [...]

UPA w świetle polskich dokumentów, księga pierwsza

2020-11-21T12:33:15+01:00

UPA w świetle polskich dokumentów. Księga pierwsza: Wojskowy Sąd Grupy Operacyjnej "Wisła" - Tom 22 „Listopysu UPA” zawierający dokumenty Wojskowego Sądu Grupy Operacyjnej „Wisła” za czas od 22 kwietnia do 16 września 1947 r. W pierwszej części publikuje się odpisy 139 wyroków, na mocy których na karę śmierci skazano 173 osoby (ułaskawiono tylko 8) [...]

Ukraińcy w Polsce wobec Solidarności

2020-11-21T12:34:42+01:00

Książkę Ukraińcy w Polsce wobec Solidarności napisałem na propozycję Wojtka Arkuszewskiego z „Głosu”, pod wpływem spotkań i rozmów z prof. Janem Józefem Lipskim. Wydał ją w drugim obiegu antykomunistyczny „Głos” i jeszcze w tym samym roku ukazał się jej przedruk w innym podziemnym wydawnictwie „Maraton”. I choć kwestia ukraińska to ledwie ułamek historii „Solidarności”, [...]

Bibliografia prasy ukraińskiej w Polsce (1918-39) i Zachodnio-Ukraińskiej Republice Ludowej (1918-1919)

2020-11-21T12:33:17+01:00

Bibliografia prasy ukraińskiej w Polsce (1918-39) i Zachodnio-Ukraińskiej Republice Ludowej (1918-1919) - pierwsza i jak dotychczas jedyna pełna bibliografia prasy ukraińskiej ukazującej się w Drugiej Rzeczypospolitej, ale też wydawanej na terenie niepodległej ZURL oraz przez Ukraińców z emigracji naddnieprzańskiej, którzy znaleźli się na terytorium Polski po upadku Ukraińskiej Republiki Ludowej. Praca zawiera opisy składów [...]

Akcja Wisła 1947 (nowe wydanie)

2020-11-21T17:37:50+01:00

Akcja "WISŁA" - Drugie, poszerzone wydanie książki poświęconej deportacji 150 tys. Ukraińców przeprowadzonej przez polskie władze komunistyczne w 1947 r. Wstęp (200 stron) i 500 dokumentów Biura Politycznego KC PPR, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Grupy Operacyjnej „Wisła”, ukazujących genezę, przebieg i następstwa Akcji „Wisła”. Ponadto 70 biogramów kadry dowódczej WP i [...]

Akcja Wisła (stare wydanie)

2020-11-21T12:32:39+01:00

Akcja "WISŁA" - Pierwsze wydanie książki poświęconej deportacji 150 tys. Ukraińców i likwidacji UPA przeprowadzonej w 1947 r. na polecenie Biura Politycznego KC PPR w odwet za śmierć wiceministra obrony narodowej gen. Karola Świerczewskiego. Wstęp, 250 po raz pierwszy publikowanych dokumentów, wykazy wysiedlonych wsi, liczne załączniki, fotografie, indeksy. W 1997 r. nakładem naukowego Towarzystwa [...]

Repatriacja czy deportacja, tom 1

2020-11-21T17:32:36+01:00

Repatriacja czy deportacja, tom 1 - Książka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy wysiedlenie 482 tys. Ukraińców z Polski na sowiecką Ukrainę (USRR) przeprowadzone na podstawie umowy podpisanej 9 września 1944 r. w Lublinie, było jedną z wielu tzw. "wymian ludności” przeprowadzanych w konsekwencji zmian granic powojennej Europy, czy też klasyczną deportacją, stanowiącą nieodłączny element stalinowskiej [...]

Repatriacja czy deportacja, tom 2

2020-11-21T17:34:43+01:00

Repatriacja czy deportacja, tom 2 - Zawiera 175 dokumentów komisji przesiedleńczych, wojska i UPA, petycje Łemków – zdemobilizowanych żołnierzy WP do władz z prośbą o niewysiedlanie, raporty Grupy Operacyjnej „Rzeszów” utworzonej w kwietniu 1946 r. z zadaniem wysiedlenia Ukraińców z Polski. Ukazują one tragiczny finał akcji wysiedleńczej ludności ukraińskiej z Polski prowadzonej od stycznia do [...]

Pawłokoma 3 III 1945 r.

2020-11-21T12:31:53+01:00

Pawłokoma 3 III 1945 r. - Czy ponad pół wieku, jakie upłynęło od tragicznych wydarzeń, które rozegrały się na terenach południowo-wschodniej Polski, to wystarczająco dużo czasu, by Polacy i Ukraińcy mogli podać sobie wreszcie ręce w geście pojednania ponad mogiłami, jakimi usiane są nasze ziemie? Czy są gotowi wybaczyć wzajemne krzywdy, zbrodnie i poprosić [...]

Powstańcze Mogiły

2020-11-26T18:17:41+01:00

Powstańcze Mogiły - Ponad 500 biogramów żołnierzy UPA poległych w latach 1944-1946 na terenie Taktycznych Odcinków „Łemko”, „Bastion” i „Danyliw”, wchodzących w skład VI Okręgu Wojennego UPA „Sian”. Opracowano je na podstawie  archiwum dowódcy UPA „Zakerzońskiego Kraju” kpt. Mirosława Onyszkiewicza „Oresta”, które jest przechowywane w zbiorach IPN w Warszawie. Ponadto dokumenty opisujące bitwy i potyczki, [...]

Przejdź do góry