Ukraińcy w Polsce wobec Solidarności

2020-11-21T12:34:42+01:00

Książkę Ukraińcy w Polsce wobec Solidarności napisałem na propozycję Wojtka Arkuszewskiego z „Głosu”, pod wpływem spotkań i rozmów z prof. Janem Józefem Lipskim. Wydał ją w drugim obiegu antykomunistyczny „Głos” i jeszcze w tym samym roku ukazał się jej przedruk w innym podziemnym wydawnictwie „Maraton”. I choć kwestia ukraińska to ledwie ułamek historii „Solidarności”, [...]

Akcja Wisła 1947 (nowe wydanie)

2020-11-21T17:37:50+01:00

Akcja "WISŁA" - Drugie, poszerzone wydanie książki poświęconej deportacji 150 tys. Ukraińców przeprowadzonej przez polskie władze komunistyczne w 1947 r. Wstęp (200 stron) i 500 dokumentów Biura Politycznego KC PPR, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Grupy Operacyjnej „Wisła”, ukazujących genezę, przebieg i następstwa Akcji „Wisła”. Ponadto 70 biogramów kadry dowódczej WP i [...]

Akcja Wisła (stare wydanie)

2020-11-21T12:32:39+01:00

Akcja "WISŁA" - Pierwsze wydanie książki poświęconej deportacji 150 tys. Ukraińców i likwidacji UPA przeprowadzonej w 1947 r. na polecenie Biura Politycznego KC PPR w odwet za śmierć wiceministra obrony narodowej gen. Karola Świerczewskiego. Wstęp, 250 po raz pierwszy publikowanych dokumentów, wykazy wysiedlonych wsi, liczne załączniki, fotografie, indeksy. W 1997 r. nakładem naukowego Towarzystwa [...]

Repatriacja czy deportacja, tom 1

2020-11-21T17:32:36+01:00

Repatriacja czy deportacja, tom 1 - Książka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy wysiedlenie 482 tys. Ukraińców z Polski na sowiecką Ukrainę (USRR) przeprowadzone na podstawie umowy podpisanej 9 września 1944 r. w Lublinie, było jedną z wielu tzw. "wymian ludności” przeprowadzanych w konsekwencji zmian granic powojennej Europy, czy też klasyczną deportacją, stanowiącą nieodłączny element stalinowskiej [...]

Repatriacja czy deportacja, tom 2

2020-11-21T17:34:43+01:00

Repatriacja czy deportacja, tom 2 - Zawiera 175 dokumentów komisji przesiedleńczych, wojska i UPA, petycje Łemków – zdemobilizowanych żołnierzy WP do władz z prośbą o niewysiedlanie, raporty Grupy Operacyjnej „Rzeszów” utworzonej w kwietniu 1946 r. z zadaniem wysiedlenia Ukraińców z Polski. Ukazują one tragiczny finał akcji wysiedleńczej ludności ukraińskiej z Polski prowadzonej od stycznia do [...]

Pawłokoma 3 III 1945 r.

2020-11-21T12:31:53+01:00

Pawłokoma 3 III 1945 r. - Czy ponad pół wieku, jakie upłynęło od tragicznych wydarzeń, które rozegrały się na terenach południowo-wschodniej Polski, to wystarczająco dużo czasu, by Polacy i Ukraińcy mogli podać sobie wreszcie ręce w geście pojednania ponad mogiłami, jakimi usiane są nasze ziemie? Czy są gotowi wybaczyć wzajemne krzywdy, zbrodnie i poprosić [...]

Przejdź do góry