Project Description

Akcja „WISŁA” – Drugie, poszerzone wydanie książki poświęconej deportacji 150 tys. Ukraińców przeprowadzonej przez polskie władze komunistyczne w 1947 r. Wstęp (200 stron) i 500 dokumentów Biura Politycznego KC PPR, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Grupy Operacyjnej „Wisła”, ukazujących genezę, przebieg i następstwa Akcji „Wisła”. Ponadto 70 biogramów kadry dowódczej WP i UPA, wykazy 1224 miejscowości, z których wysiedlono Ukraińców i 442 transportów wysiedleńczych, nazwiska 487 osób skazanych na karę śmierci i 162 zamordowanych w obozie w Jaworznie, 150 fotografii i fotokopii dokumentów.

Informacje

Wydawnictwo: Archiwum Ukraińskie
Rok wydania: Warszawa, 2014 r.
Objętość: 1248 stron
Dostępność: w sprzedaży