Project Description

Repatriacja czy deportacja, tom 1 – Książka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy wysiedlenie 482 tys. Ukraińców z Polski na sowiecką Ukrainę (USRR) przeprowadzone na podstawie umowy podpisanej 9 września 1944 r. w Lublinie, było jedną z wielu tzw. „wymian ludności” przeprowadzanych w konsekwencji zmian granic powojennej Europy, czy też klasyczną deportacją, stanowiącą nieodłączny element stalinowskiej polityki narodowościowej. W tomie 1. publikuje się 144 dokumenty polskich i sowieckich komisji przesiedleńczych, w tym teksty umów, instrukcji wysiedleńczych, rozkazy i meldunki dywizji Wojska Polskiego skierowanych we września 1945 r. do wysiedlania Ukraińców oraz raporty oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii, które przeciwstawiały się zbrojnie tej akcji. Dokumenty pochodzą z archiwów Polski oraz Ukrainy i w większości nigdy wcześniej nie były publikowane.

Informacje

Wydawnictwo: Archiwum Ukraińskie
Rok wydania: Warszawa, 1996 r.
Objętość: 336 stron
Dostępność: w sprzedaży