Project Description

Akcja „WISŁA” – Pierwsze wydanie książki poświęconej deportacji 150 tys. Ukraińców i likwidacji UPA przeprowadzonej w 1947 r. na polecenie Biura Politycznego KC PPR w odwet za śmierć wiceministra obrony narodowej gen. Karola Świerczewskiego. Wstęp, 250 po raz pierwszy publikowanych dokumentów, wykazy wysiedlonych wsi, liczne załączniki, fotografie, indeksy. W 1997 r. nakładem naukowego Towarzystwa im. Szewczenki w Nowym Jorku ukazał się jej przekład na język ukraiński, a w 2014 r. nowe, polskie wydanie.

Projekt okładki: Jan Bokiewicz.

Informacje

Wydawnictwo: Archiwum Ukraińskie
Rok wydania: Warszawa, 1993 r.
Objętość: 492
Dostępność: Nakład wyczerpany