Project Description

UPA w świetle polskich dokumentów. Księga pierwsza: Wojskowy Sąd Grupy Operacyjnej „Wisła” – Tom 22 „Listopysu UPA” zawierający dokumenty Wojskowego Sądu Grupy Operacyjnej „Wisła” za czas od 22 kwietnia do 16 września 1947 r.

W pierwszej części publikuje się odpisy 139 wyroków, na mocy których na karę śmierci skazano 173 osoby (ułaskawiono tylko 8) wraz z adnotacją o dacie egzekucji i obszernymi przypisami.

W części drugiej opublikowano 24 dokumenty, w tym sprawozdania z działalności WSGO „W”, korespondencję, szyfrogramy oraz instrukcje dot. trybu wykonywania wyroków śmierci. Trzecia część mieści noty biograficzne 120 członków ukraińskiego podziemia skazanych na kary więzienia, biogramy i fotografie sędziów i prokuratorów.

Wyroki, dokumenty oraz biogramy publikuje się w języku polskim, a ich resume w języku angielskim i ukraińskim.

Informacje

Wydawnictwo: Litopys UPA
Rok wydania: Warszawa, 1992 r.
Objętość: 631 stron
Dostępność: Biblioteki