Project Description

Książkę Ukraińcy w Polsce wobec Solidarności napisałem na propozycję Wojtka Arkuszewskiego z „Głosu”, pod wpływem spotkań i rozmów z prof. Janem Józefem Lipskim. Wydał ją w drugim obiegu antykomunistyczny „Głos” i jeszcze w tym samym roku ukazał się jej przedruk w innym podziemnym wydawnictwie „Maraton”. I choć kwestia ukraińska to ledwie ułamek historii „Solidarności”, dla Ukraińców w Polsce ruch ten był równie ważny, jak dla tej części społeczeństwa polskiego, która go poparła. Rodził bowiem nadzieję nie tylko na zmiany polityczne i ustrojowe państwa, którego byli przecież obywatelami, co również, a może przede wszystkim, na odzyskanie praw, których zostali pozbawieni w konsekwencji Akcji „Wisła”. I z tą myślą ją pisałem.

Informacje

Wydawnictwo: „Głos” i „Maraton”
Rok wydania: Warszawa, 1985 r.
Objętość: 64 strony
Dostępność: Allegro, antykwariaty