23.12 2018

Софія Бучинська (1928-2018)

2019-01-22T23:24:50+00:0023.12.2018|Akcja "Wisła", Ludzie|0 komentarzy

Вчора у Пєненжні (Pieniężno) померла Софія Бучинська (Zofia Buczyńska) з дому Ковальська. Мати Гелєни Місило – дружини мойого старшого брата Івана. В’язень концентраційного табору в Явожні. Покійна Софія народилася 14 серпня 1928 року в сім’ї Стефана і Катерини в селі Добра Шляхецька Сяніцького повіту. Мала 14,5 року, як німці забрали [...]

15.12 2018

Przepraszam za milczenie

2019-01-22T22:52:19+00:0015.12.2018|Fundacja "Kalyna", Ludzie|0 komentarzy

Po powrocie z pracy w Niemczech musiałem nieco odreagować... Tam, pisanie na FB, było dla mnie ucieczką od przygnębiającej monotonii geriatryczno-szpitalnej codzienności. Tutaj, dylematem, kwestią wyboru, między nagłym natłokiem zdarzeń wynikających z faktu powrotu do życia w dużym mieści, czasem poświęconym na generalny remont mieszkania, które wynająłem obcym ludziom, pracą [...]

10.11 2018

Stypendium Fundacji „Kalyna”

2019-01-22T21:48:46+00:0010.11.2018|Fundacja "Kalyna"|0 komentarzy

Kochani, mam zaszczyt powiadomić, że ja i Natalia Busłajewa zostaliśmy pierwszymi stypendystami Polsko-Ukraińsko-Kanadyjskiej Fundacji Stypendialnej KALYNA. Dziękuję członkom Rady Fundacji, w szczególności Pani Grażynie Staniszewskiej, za wyróżnienie i zaufanie, jakim nas obdarzono. Pragnę podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel Fundacji i dokonali już wpłat na poczet stypendiów. Dzięki Waszej ofiarności [...]

13.10 2018

Ukraińcy skazani na karę śmierci, straceni i zmarli w więzieniach w Polsce w latach 1944-1989

2018-12-01T16:42:06+00:0013.10.2018|Akcja "Wisła", Zbrodnie komunistyczne|2 komentarze

Jeden z najdłużej realizowanych tematów badawczych. Przede wszystkim z uwagi na rozległość zagadnienia, rozproszenie materiałów, nierzadko ich brak lub celowe zniszczenie. Pod koniec lat 80., u schyłku komuny, postawiłem sobie za cel przywrócić pamięci nazwiska Ukraińców, ofiar represji stalinowskich w Polsce: aresztowanych z powodów politycznych, narodowych czy wyznaniowych, skazanych na [...]

13.10 2018

Ofiary konfliktu polsko-ukraińskiego w latach 40. XX wieku

2018-12-01T16:50:41+00:0013.10.2018|Rzeź wołyńska, Stosunki polsko-ukraińskie|1 komentarz

Ocalić od zapomnienia nazwiska Polaków i Ukraińców, ofiar bratobójczego konfliktu. Projekt badawczy realizowany w latach 2000–2002 razem z Ośrodkiem KARTA. Program dokumentowania ofiar wzajemnych zbrodni popełnionych w latach 1939–1947 został sformułowany podczas IV polsko-ukraińskiego seminarium historyków Polska–Ukraina: trudne pytania zorganizowanego w październiku 1998 r. w Warszawie. Zakładał on utworzenie komputerowej [...]

13.10 2018

Archiwum Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki we Lwowie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie

2018-12-09T21:16:52+00:0013.10.2018|Historia & archiwa, Stosunki polsko-ukraińskie|1 komentarz

Jeden z najważniejszych, dotychczas zrealizowanych, projektów badawczych. Jego celem było odnalezienie, uporządkowanie, opisanie i zmikrofilmowanie bezcennej kolekcji dokumentów i rękopisów do historii Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich w XIX i XX wieku ze zbiorów Archiwum Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki we Lwowie. Uzyskanie zgody na jej udostępnienie zajęło niemalże 10 lat. Drugie [...]

13.10 2018

Wirtualne Muzeum Historii Ukraińców w Polsce

2018-12-22T11:49:01+00:0013.10.2018|Historia & archiwa|0 komentarzy

Pokazać świat, którego już nie ma, w muzeum, którego jeszcze nie ma. Pomysł zrodził się z potrzeby wypełnienia pustki. Ukraińcy w Polsce nie mają własnego muzeum ukazującego historię oraz bogatą i różnorodną kulturę ich społeczności żyjącej w Rzeczypospolitej na przestrzeni dziejów. Te, które istniały przed wojną, jak „Strywihor” w Przemyślu, [...]

13.10 2018

Księga wysiedlonych 1947

2019-01-03T14:52:15+00:0013.10.2018|Akcja "Wisła"|19 komentarzy

Ocalić od zapomnienia imiona i nazwiska 150 tys. Ukraińców wysiedlonych w 1947 r. w Akcji „Wisła”. Pomysł opracowania „Księgi wysiedlonych 1947” zrodził się podczas prac nad książką Akcja „Wisła”. Wśród tysięcy różnych dokumentów Grupy Operacyjnej „Wisła”, Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa Ziem Odzyskanych, odnalezionych w archiwach, były [...]

13.10 2018

Ukraińcy i Polacy w obozie koncentracyjnym w Jaworznie

2018-12-09T18:02:17+00:0013.10.2018|Akcja "Wisła", Zbrodnie komunistyczne|1 komentarz

Ujawnić prawdę o zbrodniach komunistycznych popełnionych na ukraińskiej i polskiej ludności cywilnej więzionej w obozie koncentracyjnym w Jaworznie. Zapisać tragiczne losy więźniów obozu. „Obóz koncentracyjny w Jaworznie był tym miejscem na polskiej ziemi, gdzie wzorce i doświadczenia hitlerowskie spotkały się ze stalinowskimi. Zadziwiające, jak szybko w Polsce, kraju, w którym [...]

04.09 2018

Ukraińcy w Polsce wobec Solidarności

2018-11-29T17:59:54+00:0004.09.2018|Recenzje, Stosunki polsko-ukraińskie|0 komentarzy

Dziś święto. Dopiero tu, w Niemczech, w przerwie między porannymi zakupami u wiejskiego rzeźnika, gotowaniem obiadu i wizytą w szpitalu z moim niemieckim podopiecznym, udało mi się kupić w internecie moją pierwszą książkę, właściwie książeczkę Ukraińcy w Polsce wobec Solidarności. Wydał ją w drugim obiegu "Głos" w 1985 r. Jeszcze [...]