Вересень це важливий місяць у історії мартирології Українців. 9 вересня 1944 р. уряди Польщі і Української СРР підписали у Любліні договір про тзв. «евакуацію» Україців з Польщі в УСРР і – «репатріацію» до Польщі Поляків та Жидів, які після встановлення нового, східного кордону польської держави 27.07.1944 р. (тоді ще таємного), опинилися на територіях приєднаних до СРСР.

Договір гарантував добровільний характер так «евакуації», як і «репатріяції». Сьогодні, з документів і свідчень очевидців, відомо вже, що про добру волю – виїжджати/покидати рідну хату і землю чи залишатися – в реаліях комуністичної влади там не було місця. В дійсності були це примусові виселення, які у випадку Українців перетворилися де-факто в брутальну депортацію.

Також у вересні, рік опісля, мав місце апогей депортації Українців з Закерзоння. Рішенням польського уряду до виселення мирного населення відряджено три дивізії Війська Польского внаслідок чого до червня 1946 р. вигнано з Польщі до «Совєтського раю» щонайменше 482 тис. Українців. В цьому самому часі з України в Польщу «репатрійовано» 743 тис. Поляків і 33 тис. Юдеїв.

Нажаль, ця одна з найбільш брутальних депортацій мирного населення в післявоєнній Європі є сьогодні в Польщі повністю призабута.

Більше про цю трагічну подію, зокрема про дії війська і польського підпілля, протидії Української Повстанської Армії, завдяки якій на Закерзонні змогло зберегтися ще майже 150 тис. Українців, депортованих згодом у 1947 р. в Акції «Вісла», можна прочитати в моїй двотомній збірці „Repatriacja czy deportacja”. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR 1944-1946, tom 1-2. Dokumenty.

Книжка появилася щоправда досить давно, бо в 1996/98 роках, але 300 документів, які 30 років тому я виявив в засекречених ще тоді архівах військових, і досі є актуальними. Лишилося ще кілька прим. Можна їх придбати на Allegro.

https://allegro.pl/moje-allegro/sprzedaz/obsluga-ofert/moj-asortyment?limit=20&publication.status=ACTIVE&sellingMode.format=BUY_NOW&sellerId=92882215