Rok temu, z myślą o publikacji w książce, zamówiłem w archiwum skan dwóch pierwszych stron „Księgi głównej” więźniów Jaworzna. Są tam nazwiska 17 Ukraińców wyciągniętych siłą z transportów wysiedleńczych na bocznicy stacji kolejowej w Oświęcimiu, którzy jako pierwsi trafili za druty obozu. Było to 9 maja 1947 r. To ważna data. Niestety zupełnie zapomniana.

Obóz w Jaworznie. Okładka tomu I. Księgi głównej więźniów - Ukraińców


Oto, co otrzymałem…!!


Nazwiska pierwszych więźniów obozu koncentracyjnego w Jaworznie po prostu wycięto. Wykastrowano… Oficjalnie z powodu ochrony ich danych osobowych.

Problem w tym, że ustawa o RODO nie obowiązuje w przypadku polskich ofiar zbrodni komunistycznych, więzionych i mordowanych w związku z walką o niepodległy byt państwa polskiego.

Stosuje się ją wyłącznie wobec Ukraińców! Podobnie jak Niemców i Ślązaków więzionych w tym samym obozie koncentracyjnym. Czyli ofiar tego samego zbrodniczego systemu.